[Ok, rozumiem!]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

AKADEMIA WALKI I SPRAWNOŚCI - Mazowiecki Klub Karate Kyokushin

Warszawa - Komorów - Nadarzyn - Lesznowola - Mysiadło - Mroków - Rusiec - treningi indywidualne - treningi poranne

karate dzieci karate dorosli boks xma bjj bjj

Zmiany w treningach:
brak

Akceptujemy karty:


warszawa sportowa

"Urząd Miasta st Warszawy współfinansuje w roku 2017 szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z sekcji Mazowieckiego Klubu karate Kyokushin w Warszawie"

"Urząd Dzielnicy Ochota Miasta st Warszawy współfinansuje w roku 2017 szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z sekcji Mazowieckiego Klubu karate Kyokushin na Ochocie"

Dziękujemy urzędowi gminy Lesznowola za wsparcie finansowe w  szkoleniu dzieci i młodzieży

Dziękujemy urzędowi gminy Nadarzyn za dofinansowanie wyjazdów dzieci z Nadarzyna oraz Ruśca


obozy

SEKCJA XMA I AKROBATYKI


AKROBATYKA
Akrobatyka / Martial Arts Tricks
WARSZAWA - OCHOTA 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 97, ul. Spiska 1, przy Grójeckiej
Sala judo II piętro

PLAN TRENINGÓW SEZON 2017/2018

ZAPISY TRWAJĄ CAŁY ROK!


MŁODZIEŻ, DOROŚLI
Pierwsze zajęcia - niedziela 3 września 2017
NIEDZIELE 19.00 - 20.30

DZIECI
Pierwsze zajęcia - niedziela 3 września 2017
NIEDZIELE
Grupa dzieci młodsze 17.00 - 18.00
Grupa dzieci starsze 18.00 - 19.00

Na trening należy mieć strój sportowy i klapki / obuwie na zmianę.
Przebieramy się szatni na poziomie -1 i idziemy na salę judo, na 2 piętro w klapkach / obuwiu na zmianę, ćwiczymy boso na sali z matą do judo.

Składka:
DZIECI - 100 zł za miesiąc (przy 4 treningach w miesiącu) lub 30zł za jeden trening.
MŁODZIEŻ, DOROŚLI - 20 zł za jeden trening.

ZAPISY i informacje
Tel. 602 675 693 lub przed treningami przez cały rok.Wszystkie osoby zainteresowane akrobatyka, gimnastyka, breakdance'm, le parkour oraz r?nymi sztukami walki zapraszamy na zaj?cia prowadzone w Mazowieckim Klubie Karate Kyokushin. Sekcja XMA i akrobatyki pozwoli wam nauczy? si? podstawowych element?w akrobatyczno-gimnastycznych oraz wszelkiego rodzaju trik?w, obrot?w, salt i ?rub.
Szkolenie prowadzone jest w dw?ch grupach zaawansowania:
m?odszej - dla pocz?tkuj?cych, starszej - dla ?rednio zaawansowanych i zaawansowanych (o kwalifikacji do grupy decyduj? umiej?tno?ci a nie wiek). Zaj?cia prowadzone s? w salach, kt?re zapewniaj? mi?kkie pod?o?e - mata oraz podstawowy sprz?t taki jak materace, odskocznie, batuty.
W trakcie zaj?? b?dzie mo?liwo?? wybrania toku nauczania pomi?dzy klasyczn? akrobatyk? a ekstremalnymi sztukami walki.
XMA (Extreme Martial Arts) oraz MAT (Martial Arts Tricks) - Ekstremalne sztuki walki
Sztuki walki w dzisiejszych czasach opr?cz nauczania samoobrony nastawione s? r?wnie? na sport i rozrywk?.
Zawody kata, liczne pokazy oraz filmy akcji daj? mo?liwo?? poznania ich r?wnie? od strony artystycznego przekazu.
Xma jest kolejna faz? w rozwoju sztuk walki ??cz?c? tradycyjne formy z bardziej zaawansowanymi ruchami takimi jak akrobatyczne kopni?cia, uderzenia, obroty i ?ruby. Jest to  mieszanka akrobatyki, gimnastyki, breakdance, ro?nych sztuk walki oraz umiej?tno?ci w?adania broni? (katana, kij BO, kama, nunchaku itp).
Jedn? z podstawowych zalet XMA jest to, ze mo?e ja trenowa? ka?dy, a ?eby zacz?? ?wiczy? nie trzeba posiada? wiedzy ani umiej?tno?ci z obszaru sztuk walki. Dla os?b posiadaj?cych do?wiadczenie i maj?cych styczno?? ze sztukami walki, XMA daje mo?liwo?? pokazania kopni?? i uderze? w bardziej spektakularny spos?b. XMA staje si? coraz bardziej popularne, a na ca?ym ?wiecie organizowane s? liczne turnieje i zawody. W filmach widzimy zapieraj?ce dech w piersiach sceny walk oraz popisy kaskaderskie.
Jest to unikalny w swej formule sport, motywuje ludzi do przekraczania barier ludzkich mo?liwo?ci.
Nie jest to tylko na pokaz, jest to walka samego z sob? o bycie najlepszym jak potrafi?. ?wiczymy tricki, dlatego ?e trudne i wymagaj? czasu, ale je?eli si? uda, satysfakcja gwarantowana. W?a?nie takie s? sztuki walki i w?a?nie takie jest za?o?enie XMA.

Linki: www.bilang.com


Zdjecia z zajec akrobatyki i gimnastyki na obozach MKKK