[Ok, rozumiem!]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

AKADEMIA WALKI I SPRAWNOŚCI - Mazowiecki Klub Karate Kyokushin

Warszawa - Komorów - Nadarzyn - Lesznowola - Mysiadło - Mroków - Rusiec - treningi indywidualne - treningi poranne

karate dzieci karate dorosli boks xma bjj bjj

Zmiany w treningach:
brak

Akceptujemy karty:


warszawa sportowa

"Urząd Miasta st Warszawy współfinansuje w roku 2017 szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z sekcji Mazowieckiego Klubu karate Kyokushin w Warszawie"

"Urząd Dzielnicy Ochota Miasta st Warszawy współfinansuje w roku 2017 szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z sekcji Mazowieckiego Klubu karate Kyokushin na Ochocie"

Dziękujemy urzędowi gminy Lesznowola za wsparcie finansowe w  szkoleniu dzieci i młodzieży

Dziękujemy urzędowi gminy Nadarzyn za dofinansowanie wyjazdów dzieci z Nadarzyna oraz Ruśca


obozy

BJJ / SUBMISSION WRESTLING


BJJ Submission Wrestling

wkrótce plan zajęć na sezon 2017/2018 zostanie uzupełniony

w razie pytań prosimy o kontakt tel. 602 675 693

 

 Brazylijskie Jiu-Jitsu (BJJ) to sport dla tych, kt?rzy lubi? po??czenie silnego cia?a i bystrego umys?u, sport uniwersalny, kt?ry mo?na uprawia? w ka?dym wieku, niezale?nie od p?ci, od wcześniejszych doświadcze? sportowych i od sprawności. BJJ jest niezb?dnym elementem przy treningu MMA (Mixed Martial Arts). Zawodnicy, kt?rzy chc? walczy? na wsp?czesnych ringach musz?zar?wno dobrze uderza? i kopa? ale tak?e musz? posiada? podstawowe umiej?tności przewiduj?ce sytuacje, kiedy zostan? sprowadzeni do parteru.

W BJJ walki rozgrywaj? si? na macie. Nie ma uderze? ani kopni??, jest to walka wy??cznie na chwyty (dlatego funkcjonuje te? nazwa grappling). Akcja rozpoczyna si? w st?jce, a przeciwnicy maj? za zadanie sprowadzi? si? nawzajem do parteru. Wykorzystuj? do tego techniki z zapas?w, z judo oraz oryginalne techniki obale? wypracowane przez zawodnik?w BJJ. Liczy si? tu spryt, szybkoś?, zwinnoś?,wyczucie r?wnowagi w?asnego cia?a i cia?a przeciwnika. Po sprowadzeniu walka toczy si? ju? w parterze. Jej celem jest kontrola przeciwnika i poddanie go, czyli doprowadzenie do sytuacji, w kt?rej nie b?dzie mia? mo?liwości ruchu w ?adn? stron?. Walk? wygrywa si?, zak?adaj?c dĽwigni? na staw albo zapinaj?c duszenie. Przeciwnik, kt?ry nie mo?e w ?adn? stron? uciec z za?o?onego chwytu, klepie na znak poddania (st?d kolejna nazwa: submission fighting, walka do poddania), co ko?czy pojedynek. Jeśli ?adnemu z walcz?cych nie uda?o si? za?o?y? ko?czenia i podda? partnera, rozstrzyga iloś? punkt?w, przyznawanych za uzyskanie kontroli, oraz aktywnoś?.

Brazylijskie Jiu-Jitsu mo?na uprawia? w dw?ch odmianach:

Walka w gi umo?liwia wykorzystanie kimona do kontrolowania przeciwnika:
mo?na chwyta? za nie, zaplata? po?y kimona wok? ko?czyn albo szyi partnera, mo?na dusi? za pomoc? ko?nierza itd. Do walki konieczne jest specjalne kimono BJJ. Mocne (inaczej ni? np. kimono do karate), z plecionki, by si? nie porwa?o przy chwytaniu, ale niezbyt ci?kie (jak to jest np. w judo), poniewa? walki s? dynamiczne i trwaj? doś? d?ugo.
W formule no gi walczy si? w spodenkach i tzw. rashguardach, czyli obcis?ych koszulkach, kt?re „udaj?” sk?r? i za kt?re nie mo?na chwyci?. Niekt?rzy zawodnicy walcz? bez koszulek, co na zawodach nie zawsze jest dozwolone. Walka no gi wyklucza chwyty za ubranie, dlatego jest znacznie bardziej dynamiczna ni? w kimonie, wymaga te? szybszej orientacji oraz wi?kszego wysi?ku kardio. Gi to natomiast metodycznoś?, wi?ksza iloś? mo?liwych technik, dok?adnoś? i wyobraĽnia.

BJJ

BJJ

BJJ

BJJ

BJJ

BJJ