DEKLARACJA CZŁONKOWSKA MAZOWIECKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN
 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW MAZOWIECKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN
Zwracam się z wnioskiem o przyjęcie mnie w poczet członków Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin
 
DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Data złożenia wniosku Sekcja/Klub* Imię* Drugie Imię Nazwisko*
Data Urodzenia (RRRR-MM-DD)* PESEL*


DANE ADRESOWE
Ulica* Nr domu* Nr mieszkania Kod Pocztowy* Poczta*
DANE KONTAKTOWE
Telefon komórkowy* E-mail* 

 

 

 

 

 

 


* - Pole obowiązkowe