Deklaracja-Dzieci

/Deklaracja-Dzieci
Deklaracja-Dzieci2018-11-21T14:33:38+00:00
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA MAZOWIECKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN
 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW MAZOWIECKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN
Zwracam się z wnioskiem o przyjęcie mojego dziecka w poczet członków Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin
 
DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Data Sekcja/Klub* Imię* Drugie Imię Nazwisko*
Data Urodzenia (RRRR-MM-DD)* PESEL* Telefon komórkowy uczestnika zajęć


DANE ADRESOWE
Ulica* Nr domu* Nr mieszkania Kod Pocztowy* Poczta*


SZKOŁA/PRZEDSZKOLE
Nazwa Szkoły/Przedszkola* Adres Szkoły/Przedszkola* Klasa
DANE KONTAKTOWE
Telefon komórkowy matki/opiekunki prawnej** Telefon komórkowy ojca/opiekuna prawnego** E-mail rodzica/opiekunki prawnej* E-mail dodatkowy 

 

 

 

 

 

 


* - Pole obowiązkowe
** - Należy podać przynajmniej jeden nr telefonu i adres e-mail