FORMULARZ KWALIFIKACYJNY DLA OSÓB PEŁNOLETNICH I ANKIETA RODZINNA
 
DANE UCZESTNIKA OBOZU (NIEZBĘDNE DO UBEZPIECZENIA)
Imię* Drugie Imię Nazwisko*
Data Urodzenia (RRRR-MM-DD)* PESEL*


DANE ADRESOWE I KONTAKTOWE
Ulica* Nr domu* Nr mieszkania Kod Pocztowy* Poczta*
Adres email* Telefon*


ANKIETA RODZINNA I TRANSPORTOWA
 
Przyjazd na obóz
Razem z grupą - 21.08Transport własny
 
Powrót z obozu
Razem z grupą - 30.08Transport własny
 
Czy na obozie będzie przebywała Twoja rodzina?*
Data przyjazdu
 
Data powrotu
 
Wpisz członków rodziny (UWAGA! JEŚLI DZIECI BĘDĄ ZAKWATEROWANE Z RÓWIEŚNIKAMI TO PROSIMY RÓWNIEŻ O WYPEŁNIENIE ODDZIELNEGO ZGŁOSZENIA DLA DZIECKA)
 
L.p. Imię Nazwisko Data urodzenia (RRRR-MM-DD) PESEL Zakwaterowanie Przyjazd Powrót
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DANE KONTAKTOWE I KONIECZNE ZGODY


Czy chcesz otrzymać fakturę?


Nazwa Firmy/Imię i Nazwisko* NIP*


Adres:
Ulica* Nr domu* Nr mieszkania Kod Pocztowy* Poczta* 

 

 


* - Pole obowiązkowe