SENPAI PRZEMYSŁAW BUCZEK

Senpai Przemysław Buczek, 3 Kyu – Instruktor Karate, student Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie. Związany od wczesnego dzieciństwa ze sztukami walki. Oprócz Karate, doświadczenie zdobywał również w Zapasach i MMA. Prowadzi sekcję w Mysiadle, oraz jedną z grup dziecięcych na Ochocie.