Ursus2018-10-04T13:16:46+00:00

WARSZAWA – URSUS 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 382

ul. Konińska 2 (przy ul. W. Sławka) 


PLAN TRENINGÓW NA SEZON 2018/2019

Zapisy przez cały rok
Zajęcia dla DZIECI

GRUPA POCZĄTKUJĄCA –
WTORKI I CZWARTKI 17.10 – 18.10 – pierwszy trening 11 września 2018
SZKOLENIE GRUPY WSPÓŁFINANSOWANE JEST PRZEZ URZĄD DZIELNICY URSUS

GRUPA ŚŒREDNIOZAAWANSOWANA –
WTORKI I CZWARTKI 18.10-19.10 – pierwszy trening 6 wrzeœnia 2018
SZKOLENIE GRUPY WSPÓŁFINANSOWANE JEST PRZEZ URZĄD DZIELNICY URSUS

GRUPA ZAAWANSOWANA –
WTORKI I CZWARTKI 19.10 – 20.40 pierwszy trening 6 wrzeœnia 2018
SZKOLENIE GRUPY ZAAWANSOWANEJ WSPÓŁFINANSOWANE JEST PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Składka w grupach dla dzieci 150 zł za miesiąc.
Zniżki rodzinne, 2 osoby 220zł, 3 osoby 300zł, szczegóły regulamin opłacania składek.

Zapisy i informacje
Tel. 602 675 693 lub przed treningami u instruktora przez cały rok
Instruktor Sensei Krzysztof Dziuda tel. 533 332 666

Zajęcia dla DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sekcji w SP nr 97 ul. Spiska 1, przy Grójeckiej, poniedziałki œrody 19.30 – 21.15, pierwszy trening 12.09.2017.