Mazowiecki Klub Karate Kyokushin - Warszawa

Mazowiecki Klub Karate Kyokushin

Regulamin klubu

REGULAMIN MAZOWIECKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN

Każdy członek MKKK jest zobowiązany do:

  1. Przestrzegania etykiety dojo na treningach.
  2. Wykonywania poleceń wydawanych przez instruktora prowadzącego zajęcia.
  3. Okazywania szacunku prowadzącym trening oraz współćwiczącym.
  4. Godnego reprezentowania klubu zarówno w dojo jak i poza nim.
  5. Stosowania na treningach odpowiedniego stroju (gi lub strój sportowy) oraz sprzętu ochronnego, zabezpieczającego w czasie wykonywania ćwiczeń, zwłaszcza treningu w parach, walk treningowych (suspensory – ochraniacze krocza dla mężczyzn i kobiet, ochraniacze zębów, ochraniacze stóp, goleni i dłoni).
  6. Terminowego opłacania składek zgodnie z Regulaminem Opłacania Składek.

Klub zapewnia swoim członkom ciągłość treningów według kalendarza dostosowanego do roku szkolnego, możliwość zdawania egzaminów oraz uczestniczenia w turniejach, a także wydarzeniach klubowych. Głównym celem klubu jest krzewienie zdrowia i kultury fizycznej Naszych Podopiecznych w przyjaznej dla każdego atmosferze.

Droga sztuki walki zaczyna się i kończy uprzejmością.
Bądź więc stale szczery i uprzejmy.