DEKLARACJA CZŁONKOWSKA MAZOWIECKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN
 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW MAZOWIECKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN
Zwracam się z wnioskiem o przyjęcie mojego dziecka w poczet członków Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin
 
DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Data złożenia wniosku Sekcja/Klub* Imię* Drugie Imię Nazwisko*
Data Urodzenia (RRRR-MM-DD)* PESEL* Telefon komórkowy uczestnika zajęć


DANE ADRESOWE
Ulica* Nr domu* Nr mieszkania Kod Pocztowy* Poczta*


SZKOŁA/PRZEDSZKOLE
Nazwa Szkoły/Przedszkola* Adres Szkoły/Przedszkola* Klasa
DANE KONTAKTOWE
Telefon komórkowy matki/opiekunki prawnej** Telefon komórkowy ojca/opiekuna prawnego** E-mail rodzica/opiekunki prawnej* E-mail dodatkowy 

 

 

 

 

 

 


* - Pole obowiązkowe
** - Należy podać przynajmniej jeden nr telefonu i adres e-mail

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA MAZOWIECKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN
 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW MAZOWIECKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN
Zwracam się z wnioskiem o przyjęcie mnie w poczet członków Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin
 
DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Data złożenia wniosku Sekcja/Klub* Imię* Drugie Imię Nazwisko*
Data Urodzenia (RRRR-MM-DD)* PESEL*


DANE ADRESOWE
Ulica* Nr domu* Nr mieszkania Kod Pocztowy* Poczta*
DANE KONTAKTOWE
Telefon komórkowy* E-mail* 

 

 

 

 

 

 


* - Pole obowiązkowe

DEKLARACJA UCZESTNIKA ZAJĘĆ rok szkoleniowy 2020/21
 
DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Data złożenia wniosku Sekcja* Imię* Drugie Imię Nazwisko*
Data Urodzenia (RRRR-MM-DD)* PESEL* Telefon komórkowy uczestnika zajęć


DANE ADRESOWE
Ulica* Nr domu* Nr mieszkania Kod Pocztowy* Poczta*


DANE KONTAKTOWE
Telefon komórkowy matki/opiekunki prawnej** Telefon komórkowy ojca/opiekuna prawnego** E-mail rodzica/opiekunki prawnej* E-mail dodatkowy 

 

 

 

 

 

 


* - Pole obowiązkowe
** - Należy podać przynajmniej jeden nr telefonu i adres e-mail

DEKLARACJA UCZESTNIKA ZAJĘĆ rok szkoleniowy 2020/21
 
DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Data złożenia wniosku Sekcja* Imię* Drugie Imię Nazwisko*
Data Urodzenia (RRRR-MM-DD)* PESEL* Telefon komórkowy* E-mail*


DANE ADRESOWE
Ulica* Nr domu* Nr mieszkania Kod Pocztowy* Poczta*


DANE KONTAKTOWE 

 

 

 

 

 

 


* - Pole obowiązkowe