Mazowiecki Klub Karate Kyokushin - Warszawa

Mazowiecki Klub Karate Kyokushin

Trening dzieci

Mazowiecki Klub Karate Kyokushin oferuje zajęcia sportowe karate dla dzieci już od 4 roku życia. W każdej z naszych sekcji prowadzimy zajęcia w najmłodszych grupach wiekowych 2 razy w tygodniu po godzinie. W większości naszych sekcji działają również grupy średnio zaawansowane dla dzieci w wieku 7-11 lat, oraz zaawansowane, dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat.

Szkolenie odbywa się zgodnie z autorskim programem Shihan Rafała Tomali (5 dan, trener I klasy), stworzonym na podstawie ponad 28 lat pracy szkoleniowej i wychowawczej.

Treningi karate są dla dzieci doskonałym bodźcem do rozwoju cech psychomotorycznych, m.in. koncentracji oraz prawidłowego rozwoju fizycznego. Wiedząc, jak ważny dla dzieci w tym wieku jest ruch, na zajęciach oferujemy szeroką gamę zajęć ogólnorozwojowych, nastawionych na poprawę m.in. komunikacji w grupie, koncentracji, koordynacji ruchowej. Trening technik karate zajmuje początkowo ok. 20% czasu zajęć. Reszta to dobrane do wieku adeptów zabawy ruchowe i ćwiczenia ogólnorozwojowe, nastawione na podniesienie sprawności, ale także pomoc przy prawidłowym rozwoju fizycznym dziecka (m.in. ćwiczenia mięśni utrzymujących kręgosłup)

Karate to nie tylko zajęcia sportowe. Treningi uczą także klasycznych wartości, tak ważnych w wychowaniu dzieci: dyscypliny, szacunku, pracowitości, kontroli emocji. Rośnie pewność siebie i poczucie własnej wartości, a dzięki systematycznym treningom uczniowie uczą się konsekwencji i dążenia do celu.

Dzieci zostają przygotowane do szkolenia na kolejnych szczeblach zaawansowania, w szkole podstawowej i w starszym wieku. Najambitniejsze z nich będą miały możliwość startowania w zawodach sportowych,  a co pół roku przystępować w klubie do egzaminu na kolejne pasy.

Droga sztuki walki zaczyna się i kończy uprzejmością.
Bądź więc stale szczery i uprzejmy.