Mazowiecki Klub Karate Kyokushin - Warszawa

Mazowiecki Klub Karate Kyokushin

Wymagania

Wymagania Junior

Pobierz tabelki z wymaganiami

Wymagania Junior

Pobierz wersję do druku

Wymagania egzaminacyjne powyżej 14 lat (Senior)

StopieńWymagania
10
 1. Zasady noszenia kyokushin karategi i wiązania obi.
 2. Znaczenie słowa kyoku-shin-kai oraz znajomość etykitey dojo i przysięgi dojo.
 3. Liczenie po japonsku do 10.
 4. Pozycje: fudo-dachi, yoi-dachi, uchi-hachi-ji-dachi, haisoku-dachi, zenkutsu-dachi.
 5. Uderzenia: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan).
 6. Bloki: seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai, kake-wake-uke.
 7. Kopnięcia: hiza-geri, kin-geri, mea-keage.
 8. Kumite: poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.
 9. Z aktywnej pozycji haisoku-dachi przejście do zenkutsu-dachi i wykonać techniki: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-gedan-barai, kake-wake-uke, hiza-geri, kin-geri. Uwzględnić stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kjai).
9 |
 • Historia kyokushin karate.
 • Pozycje: musubi-dachi, sanchin-dachi.
 • Uderzenia: seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, seiken-oi-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-chudan-mawashi-tsuki, seiken-tate-tsuki (jodan, chudan, gedan).
 • Bloki: seiken-chudan-soto-uke.
 • Kopnięcia: mea-geri-chudan (chusoku).
 • Kata: kihon-no-kata sono-ichi.
 • Oddychanie: nogare.
 • Ippon kumite: tori (atakujący); jodan-tsuki, uke (broniący się); jodan-uke + kontra chudan-gyaku-tsuki.
 • Jiyu-ippon-kumite: atakujący; jodan-tsuki, broniący się; jodan-uke + kontra seiken-chudan-mawashi-tsuki.
 • Jiyu-ippon-kumite (samoobrona): atakujący wykonuje atak ręką, broniący się wykonuje jodan-uke + jodan-gyaku-tsuki i hiza-geri.
 • Test kondycyjny:
  30 pompek
  20 skłonów
 • Test poruszania się w pozycji sanchin-dachi i zenkutsu-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata
8
 1. Pozycje: kokutsu-dachi, kiba-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki, jun-tsuki (jodan, chudan, gedan) shuto-sakotsu-uchi, shuto-uchi-komi.
 3. Bloki: seiken-chudan-uchi-uke.
 4. Kopnięcia: mawashi-geri-gedan (haisoku, chusoku), yoko-keage (sukoto).
 5. Kata: taikyoku sono-ichi i sono-ni.
 6. Oddychanie: nogare, ibuki (san-kai).
 7. Ippon-kumite: atakujący wykonuje chudan-tsuki, broniący się soto-uke + kontra chudan-gyaku-tsuki.
 8. Jiyu-ippon-kumite: atakujący wykonuje seiken-chudan-tsuki, broniący się soto-uke + seiken-shita-tsuki i gedan-mawashi-geri.
 9. Jiyu-ippon-kumite (samoobrona): atakujący wykonuje chudan-tsuki, broniący się soto-uke + seiken-tate-tsuki i hiza-geri
 10. Jiyo-kumite: wolna walka pod kątem zawodów.
 11. Test kondycyjny:
  40 pompek
  25 skłonów
 12. Test poruszania się w pozycji kokutsu-dachi i kiba-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.
7 |
 • Pozycje: neko-ashi-dachi.
 • Uderzenia i cięcia: tettsui-oroshi-ganmen-uchi, tettsui-kome-kami-uchi, tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan), shuto-ganmen-uchi, shuto-hizo-uchi.
 • Bloki: seiken-juji-uke (jodan, gedan), shuto-mawashi-uke.
 • Kopnięcia: teisoku-mawashi-soto-keage, haisoku-mawashi-uchi-keage, mawashi-geri-chudan (haisoku, chusoku), kansetsu-geri.
 • Kata: taikyoku sono-san, pinan sono-ichi.
 • Sanbon-kumite: atakujący wykonuje 3 kroki atakując kolejno jodan-tsuki, chudan-tsuki i gedan-tsuki, broniący się cofając wykonuje 3 kroki z kolejno jodan-uke, soto-uke, gedan-barai + kontruje chudan-gyaku-tsuki i gedan-barai.
 • Oddychanie: nogarei ibuki (san-kai).
 • Ippon-kumite: atakujący wykonuje jodan-tsuki, broniący się uchi-uke i uraken-shomen-uchi.
 • Jiyu-ippon-kumite: atakujący wykonuje jodan-tsuki, broniący się uchi-uke oraz kontruje technikami seiken-shita-tsuki, seiken-chudan-mawashi-tsuki i mawashi-geri-gedan.
 • Jiyu-ippon-kumite: atakujący wykonuje jodan-tsuki, broniący się seiken-uchi-uke i kontruje stosując uraken -shomen -uchi, seiken-shita-tsuki, i hiza-geri.
 • Jiyu-kumite: 5 walk po 2 minuty; randori.
 • Test sprawnościowy:
  50 pompek
  30 skłonów
 • Test poruszania się w pozycjach zenkutsu-dachi, kiba-dachi, kokutsu-dachi i neko-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.
6
 1. Pozycje: tsuru-ashi-dachi
 2. Uderzenia: uraken-sayu-uchi, uraken-mawashi-uchi, uraken-hizo-uchi, uraken-gamnen-oroshi-uchi, shyto-jodan-uchi-uchi, ni-hon-nukite, yon-hon-nukite, hiji-ate (chudan, jodan)
 3. Bloki: morote-chudan-uchi-uke, seiken-uchi-uke-gedan-barai
 4. Kopnięcia: yoko-gei-chudan, ushiro-geri-chudan
 5. Kata: pinian-kata-sono-ni
 6. Renraku: TORI: mae-geri-chudan, gyaku-tzuki, UKE: soto-uke, gedan-barai, gyaku-shuto-sakotsu-uchi
 7. Ippon-kumite: TORI: jodan-tzuki, chudan-gyaku-tzuki, UKE: hidari-uchi-uke, soto-uke, gedan-barai, gyaku-shuto-sakotsu-uchi
 8. Jiyu-ippon-kumite: I kyokushin kumite
 9. Jiyu-kumite: 10 walk po 2 minuty
 10. Test sprawnościowy:
  100 pompek
  40 skłonów
 11. Poruszanie się w poznanych pozycjach + uderzenia i kopnięcia
5 |
 • Pozycje: moro-ashi-dachi
 • Uderzenia: shotei-uke (gedan, chudan, jodan), hiji-age-ate-jodan
 • Bloki: shotei-uke (gedan, chudan, jodan), mae-mawashi-uke
 • Kopnięcia: ushiro-gei-chudan (3 warianty)
 • Kata: pinian-kata-sono-san
 • Renraku: mae-geri-chudan, yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan, gyaku-tzuki-chudan
 • Oddychanie: ibuki, nogare w pozycji sanshin-dachi
 • Ippon-kumite: TORI: migi-mae-geri-chudan, UKE: hidari (shotei-uke-gedan, mae-geri-chudan), gyaku-tzuki
 • Jiyu-ippon-kumite: II kyokushin kumite
 • Jiyu-kumite: 12 walk po 2 minuty
 • Test sprawnościowy:
  140 pompek
  30 skłonów
 • Poruszanie się w poznanych pozycjach + uderzenia i kopnięcia
4
 1. Pozycje: heiko-dachi, kake-dachi
 2. Pozycje w formie kata: haisoku-dachi, sanchin-dachi, neko-ashi-dachi, kake-dachi, tsuru-ashi-dachi
 3. Uderzenia: Kombinacja w sanshin-dachi: shuto-sakotsu-uchi, gamnen-uchi, uchi-komi, hizo-uchi, uchi-uchi
 4. Bloki: shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke/uchi-uke, shuto-gedan-barai, shuto-mae-mawashi-uke
 5. Kopnięcia: yoko-geri-jodan, mawashi-geri-jodan, ushiro-geri-jodan
 6. Kata: sanchin-no-kata
 7. Jiyu-ippon-kumite: III kyokushin-kumite
 8. Jiyu-kumite: 15 walk po 2 minuty
 9. Test sprawnościowy:
  30 pompek na kościach
  70 skłonów
  10 przeskoków nad partnerem
  10 przeskoków przez własny pas w przód i w tył
 10. Poruszanie się w poznanych pozycjach
3 |
 • Pozycje: shiko-dachi
 • Uderzenia: w kiba-dachi chudan-hiji-ate, jodan-age-hiji-ate, oroshi-hiji-ate, ushiro-hiji-ate
 • Bloki: w sanchin-dachi shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto (uchi)-uke, shuto-gedan-barai, shuto-mae-mawashi-uke, shuto-jodan-juji-uke, shuto-gedan-juji-uke
 • Kopnięcia: mae-kakato-geri (gedan, chudan, jodan), ago-jodan-geri
 • Kata: pinian-kata-sono-yon, kichon-kata-sono-ni
 • Yakusoku-ipon-kumite
 • Jiyu-ippon-kumite: IV kyokushin kumite
 • Jiyu-kumite: 20 walk po 2 minuty
 • Test sprawnościowy
  50 pompek
  100 skłonów
  15 przeskoków nad partnerem
  15 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz
 • Poruszanie się w poznanych pozycjach
 • Wiedza na temat Międzynarodowej Organizacji Karate (IKO) i Polskiej Federacji Karate Kyokushin (PFKK).

Uwaga: zawodnicy posiadający 3 Kyu oraz ukończone 18 lat mogą startować w zawodach rangi Mistrzostw Polski.

2
 1. Uderzenia: hiraken-tzuki (chudan, jodan), hiraken-oroshi-uchi, hiraken-mawashi-uchi, haishu (chudan, jodan), age-jodan-tzuki
 2. Bloki: koken-uke (gedan, chudan, jodan)
 3. Kopnięcia: nidan-tobi-geri, gyaku-mae-tobi-geri, oi-mae-tobi-geri
 4. Kata: pinian-kata-sono-go, geksai-dai
 5. Renraku: hidari-gedan-barai, seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tzuki, mae-geri, mawashi-geri, ushiro-geri, gedan-barai, seiken-gyaku-tzuki
 6. Jiyu-ippon-kumite: V kyokushin-kumite
 7. Jiyu-kumite: 25 walk po 2 minuty
 8. Test sprawnościowy:
  120 pompek
  120 skłonów
 9. Poruszanie się w pozycjach + techniki ręczne
1
 1. Uderzenia: ryuto-ken-tzuki, naka-yubi-ippon-ken-chudan
 2. Bloki: chudan-haito-uchi-uke, kake-uke-jodan
 3. Kopnięcia: chudan-uchi-haisoku-geri, oroshi-uchi-kakato-geri, yoko-tobi-geri, oroshi-soto-kakato-geri
 4. Kata: yantzu-no-kata, tzuki-no-kata
 5. Renraku: 1) oi/gyaku/oi-tzuki, shita-tzuki, 2) mawashi-geri-jodan, oi/gyaku-tzuki, mawashi-geri-jodan
 6. Jyiu-kumite: 30 walk po 2 minuty
 7. Test sprawnościowy:
  150 pompek
  150 skłonów
1 DAN
|
 1. Uderzenia: jodan-morote-haito-uchi, haito-uchi (gedan, chudan, jodan)
 2. Bloki: jodan-morote-kake-uke, osai-uke
 3. Kopniecia: kake-geri (kakato, chusoku), jodan-ushiro-mawashi-geri
 4. Kata: tencho-no-kata, saifa-no-kata, taikyoku-kata-sono-ichi/ni/san wersje ura
 5. Renraku: mawashi-geri, ushiro-mawashi-geri, jodan-mae-geri, mawashi-geri, ushiro-mawashi-geri
 6. Tamashewari: seiken, shuto, hiji, kakato
 7. Jiyu-kumite: 40 walk po 2 minuty
2 DAN ||
 1. Uderzenia: jodan-toho-uchi, keiko-uchi, hiji-uke (chudan, jodan).
 2. Bloki: gedan-shuto-morote-uke, gedan-shotei-morote-uke.
 3. Kopniecia: ushiro-tobi-geri, ushiro-mawashi-tobi-geri, ago-kakato-ushiro-geri, mawashi-tobi-geri.
 4. Kata: kanku-dai, geksai-sho, seienchin, pinian-kata-sono-ichi (ura).
 5. Jiyu-kumite: 45 walk po 2 minuty.
3 DAN |||
  Kata: ryu-no-kata, pinian-kata-sono-ni (ura) Jiyu-kumite: 50 walk po 2 minuty
4 DAN ||||

Droga sztuki walki zaczyna się i kończy uprzejmością.
Bądź więc stale szczery i uprzejmy.